Logo-spa-Balen2025

De Algemene Vergadering van sp.a Balen keurde de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober goed. Bovendien werd beslist om aan de verkiezingen deel te nemen onder de naam sp.a – Balen 2025.

Het concept Logo-spa-Balen2025

sp.a Balen startte in 2017 een vernieuwingsoperatie. De deuren van de partij werden open gegooid en iedere Balenaar werd uitgenodigd om mee na te denken over de toekomst van onze gemeente.

Onder het motto “Balen 2025, jij maakt Balen” lanceerden we een website (www.balen2025.be) en een Facebook-pagina. We organiseerden interactieve polls, actuele berichten en lanceerden allerlei ideeën. Daarnaast organiseerden we vier brainstormsessies in het Volkshuis, waar tientallen enthousiaste Balenaren op af kwamen om hun visie over Balen als dorp van de toekomst tot uiting te brengen.

Het doel van Balen 2025 was om in een open geest en zonder beperkingen bij burgers input te verzamelen voor een gedragen programma naar de volgende legislatuur toe. Partijlidmaatschap was niet vereist. Integendeel, wij wensen uit het partijpolitieke denken uit te treden.

De grondtoon van Balen 2025 :

 • we staan voor een warme samenleving, waarin iedereen zich goed voelt;
 • we wensen de toekomst van onze gemeente op een moderne, progressieve manier vorm te geven;
 • we willen een dorp van de toekomst, met respect voor zijn Kempische eigenheid en voor alle mensen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, enzovoort;
 • we wensen dit te doen op alle domeinen van het maatschappelijke leven, met een energie, creativiteit en flinkheid die eigen is aan een sociale progressieve groep;
 • we staan positief tegenover de maatschappij en zetten ons af tegen het negativisme dat de hedendaagse (vooral bovenlokale) politiek bepaalt;
 • beleid komt best op een participatieve manier tot stand, met betrokkenheid en in
  dialoog met zoveel mogelijk dorpsgenoten; dat betekent ook dat wij in de
  toekomst onze punten continu zullen toetsen aan de inwoners.

Balen 2025 leverde honderden ideeën op, waarvan we de meest haalbare op dit ogenblik aan het omvormen zijn naar een realistisch programma. Bovendien bleken een aantal nieuwe “partijloze” mensen bereid tot politiek engagement.

Daarop besliste de sp.a afdeling om de twee invalshoeken te bundelen:

 • Enerzijds gaan wij uit van de kracht van sp.a als bekwame lokale beleidspartij die gedurende de voorbije 12 jaar mee haar stempel heeft gedrukt op vele dossiers die tot een goed einde werden gebracht. Denk maar aan de talrijke investeringen in onze leefomgeving (bv. fietspaden en rioleringsprojecten) en in de ouderenzorg (nieuw rusthuis, bejaardenwoningen, assistentiewoningen).
 • Anderzijds geven wij ruimte en kansen aan de vernieuwende en open frisse beweging die Balen 2025 is. Hiervoor werden de deuren open gegooid, met vele nieuwe ideeën en nieuwe mensen als gevolg. Een aantal jonge vrouwen namen hier de lead, met prominente plaatsen voor deze “verruimers” als gevolg.

Wij zullen aan de verkiezingen deelnemen onder de naam  Logo-spa-Balen2025

De kandidatenlijst

Onze gemeente heeft, mede onder impuls van onze verkozenen, de voorbije jaren flinke stappen vooruit gezet. Het is onze ambitie om Balen en Olmen de volgende jaren nog verder vooruit te stuwen. Het is dan ook logisch dat wij opnieuw willen deel uitmaken van de bestuursmeerderheid.

Om dat waar te maken, trekken wij met 14 bekwame mannen en 13 bekwame vrouwen naar de kiezer. De lijst is een mix van ervaring en vernieuwing, van sp.a-leden en ‘verruimers’ die aangetrokken werden door ons concept van Balen 2025. 17 van de 27 kandidaten zijn nieuw ten opzichte van onze lijst van 2012.

De kandidaten zullen de komende weken via sociale media heel concreet worden voorgesteld.

Share This: