Bij gunstige weersomstandigheden start de aanleg van de vrijliggende fietspaden langs de N136 tussen Balen-Centrum en Mol-Rauw in de week van 8 januari. De aannemer begint met het rooien van de bomen en het verwijderen van alle achtergebleven hagen, hekwerken, brievenbussen,… in de voortuinen. Al deze obstakels moeten plaats ruimen voor de nieuwe fietspaden. Het rooien en de ruimingswerken duren ongeveer een maand en starten aan het rondpunt Soef. Ter hoogte van de werfzone waar de bomen worden gerooid, wordt de weg voor de veiligheid volledig afgesloten en geldt er een doorgangsverbod voor alle verkeer. Een bewegwijzerde omleiding wordt voorzien.  Deze wijzigt volgens de voortgang van het rooien.

In de volgende stap – eind januari – starten de nutsleidingen met het vernieuwen en ondergronds brengen van verschillende kabels en leidingen. Deze werken starten ter hoogte van het rondpunt met de Soef in Balen. Deze werfzone van ongeveer 100 à 150 meter verplaatst zich stapsgewijs richting Kiezelweg in Mol-Rauw. Omdat het grootste deel van deze werken in de bermen plaatsvindt, blijft beurtelings verkeer – geregeld met tijdelijke verkeerslichten – steeds mogelijk.

Wanneer de nutsmaatschappijen vermoedelijk eind april voorbij het kruispunt met de Wezelbaan zijn, start aannemer Deckx met de feitelijke aanleg van de fietspaden en vernieuwing van het wegdek. Dit is de derde stap in de realisatie van de fietspaden.

Gefaseerde aanleg van fietspad

  • Tussen rondpunt Soef en Wezelbaan
    Voor een periode van ongeveer vier maanden concentreert de aannemer zich op het gedeelte tussen het rondpunt Soef en de Wezelbaan. Het kruispunt met de Wezelbaan blijft met uitzondering van een tweetal weken in augustus de volledige periode open. Tijdens deze fase zullen de nutsmaatschappijen actief zijn in het gedeelte tussen de Wezelbaan en de Zuiderring (N71).
  • Tussen Wezelbaan en Zuiderring (N71)
    Wanneer deze fase is afgerond (vermoedelijk na de zomervakantie), concentreert de aannemer zich op het stuk tussen het kruispunt met de Wezelbaan en de Zuiderring. Deze fase duurt vijf tot zes maanden. Op dat moment zijn de nutsmaatschappijen al opgeschoven naar het laatste gedeelte tussen de Zuiderring en de Kiezelweg.
  • Tussen Zuiderring (N71) en Kiezelweg
    In een laatste fase legt de aannemer het fietspad aan tussen de Zuiderring (N71) en de Kiezelweg. Dit gebeurt in twee tussenfases, waarbij de grens van de twee tussenfases in het midden ligt (ongeveer ter hoogte van Carolus Tours). Deze laatste fase neemt in totaal een vijftal maanden in beslag.

Omleidingen

De omleidingen veranderen volgens de verschillende stappen en de voortgang van de werf. Het vrachtverkeer moet tijdens de volledige duur van het project omrijden via de Zuiderring (N71) – N18 (Molderdijk – Molsesteenweg – Vaartstraat) en N136 (Kerkstraat), en omgekeerd.

De werfzone voor de nutsmaatschappijen leidt enkel tot beurtelings verkeer ter hoogte van hun werfzone, over een afstand van 100 à 150 meter.

Voor het personenvervoer verandert de kleinere omleiding tijdens de verschillende fasen. Hiervoor werd per fase een overzichtsplannetje opgemaakt. Het sluiten van het kruispunt met de Wezelbaan heeft eveneens een impact op de omleiding.

Heeft u het liever visueel dan kan u een plannetje downloaden met de verschillende verkeersomleidingen per fase.

Share This: