Vandaag keurde de provincieraad het uitvoeringsdossier en de bestekken voor de fietsostrade tussen Herentals en Balen goed. Dat betekent dat alles nu klaar ligt om in aanbesteding te gaan.

Provincieraadslid Werner Hens (sp.a) trekt al enkele jaren mee aan de kar van deze fietssnelweg. Na de nodige voorbereiding voor dit complexe dossier, kan nu tot uitvoering overgegaan worden. Hij is er van overtuigd dat de provincie het beleidsniveau bij uitstek is om een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verder uit te bouwen.

Werner: “Met dit dossier voegt onze provincie opnieuw een fietssnelweg toe aan de steeds langer wordende lijst van fietssnelwegen die op het grondgebied van de provincie uitgewerkt wordt. Langs de spoorlijn zal er tussen Herentals en Balen een comfortabel fietspad aangelegd worden. Het gaat om een gigantisch project, dat een traject van in totaal 36 kilometer beslaat. Er zullen ook diverse fietsbruggen en fietstunnels aangelegd worden. Het totale kostenplaatje bedraagt 29,8 miljoen euro.

Share This: