Terwijl de aanleg van de riolering en de fietspaden langs de Steenweg op Leopoldsburg nog volop aan de gang is, kunnen we u aankondigen dat in 2017 gestart wordt met de aanleg van gescheiden fietspaden langs Rijsberg, Rijsbergdijk en Postelweg.

“Dit is het vierde grote fietspaddossier dat ik zal realiseren,” vertelt onze schepen Werner Hens (sp.a) met enige trots. “Na het fietspad aan de Olmense Dijk, de Oosthamsesteenweg en de Steenweg op Leopoldsburg, zullen we ook de N136 (verbinding Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg) voorzien van veilige, afgescheiden enkelrichtingsfietspaden. Toen ik in 2007 schepen werd, was de opstart van dit dossier één van mijn eerste prioriteiten. Er wordt immers al veel te lang naar veilige fietspaden langs deze drukke weg gevraagd. Het fietspad zal ook een flinke stap vooruit betekenen voor de jonge schoolkinderen die naar de school in Rijsbergdijk willen fietsen.”

Helaas bleek de uitwerking van het fietspaddossier bijzonder complex en was de administratieve procedure door de betrokkenheid van heel wat actoren zeer omslachtig.

Werner Hens geeft enkele voorbeelden: “Vele instanties moesten hun zegje doen. In de eerste plaats gaat het hier om een Gewestweg, wat betekent dat er over alle details onderhandeld moest worden met het Vlaamse Gewest, meer bepaald de administratie Wegen en Verkeer. Bovendien is het een dossier dat de gemeentegrens overschrijdt, want de fietspaden zullen doorgetrokken worden tot aan de Rauwse Meren op Mols grondgebied. En tot slot en niet in het minst: we moesten meer dan 300 percelen aankopen, vaak uit de voortuintjes van de mensen die langs deze baan wonen. Ook dat liep allesbehalve van een leien dakje en vroeg heel wat onderhandelingen. Maar eind goed, al goed: op dit ogenblik wordt een aannemer gezocht om het project op het terrein uit te voeren. Rond het bouwverlof zouden de werken moeten starten.”

Wees niet ongerust. Terwijl anderen langs de zijlijn staan te palaveren, werkt Werner verder aan andere levensnoodzakelijke mobiliteitsdossiers. Zo wordt het dossier voor de aanleg van volwaardige fietspaden langs de Meerhoutsebaan verder voorbereid. Hij zet ook zijn schouders onder de komst van de fietssnelweg langs het spoor Herentals-Balen. Hierover later meer.

Share This: