In april 2016 is het OCMW – in samenwerking met De Voorzorg Thuishulp – gestart met een kleinschalige opvang voor ouderen. In een woning in de Vaartstraat kunnen van maandag tot vrijdag een tiental senioren overdag terecht voor dagactiviteiten, gezelschap, animatie enzoverder.

Yentl Geukens (sp.a) en Nancy De Bie (sp.a), OCMW-raadsleden, lichten het initiatief toe: “Met dit project willen wij als OCMW inspelen op de groeiende groep 65-plussers die nog graag thuis blijven wonen, maar toch om allerlei redenen wat gezelschap, ondersteuning of afwisseling kunnen gebruiken. Aanvullend op de andere thuiszorgdiensten (zoals o.a. gezinszorg, huishoudhulp, warme maaltijden en klussendienst) kunnen ouderen die geen intensieve medische zorgen nodig hebben hun dag er met anderen doorbrengen.”

Voluit heet het initiatief Collectieve Autonome DagOpvang, afgekort CADO. De CADO kan ook echt een ‘cadeau’ zijn voor de verwanten en kennissen uit de omgeving van de bejaarden. Deze mantelzorgers helpen hun naasten op vrijwillige basis met allerlei taken. Zij staan vaak op alle mogelijke momenten klaar voor de hulpbehoevende oudere. Wij zijn deze mantelzorgers zeer dankbaar voor de hulp die ze verlenen. Dankzij de CADO kunnen zij de oudere met een gerust hart een aangename dag laten doorbrengen in de Vaartstraat, terwijl zij zelf eens op adem kunnen komen. Even rust kan welkom zijn, want zorgen voor iemand vraagt veel energie. De batterijen van familie, vrienden, buren,… moeten af en toe opgeladen worden. Ook daarom is CADO dus een goed idee.

De kostprijs van de dagopvang bedraagt 3,5 euro per begonnen uur. In deze prijs is de opvang, de verzorging, drank en het materiaal gebruikt tijdens de activiteiten (in huis) inbegrepen. Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten terug. Er is ook een mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen, die dan apart wordt afgerekend.

Share This: