sp.a wenst dat onze bejaarden hun oude dag in de eigen gemeente kunnen doorbrengen, ook als ze zorgbehoevend worden. Daarom hebben we de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in deze sector.

Zo hebben we enkele jaren geleden de 26 bestaande bejaardenwoningen op de OCMW-site aan de Veststraat grondig gerenoveerd. Vervolgens hebben we er 26 nieuwe bejaardenflats bijgebouwd.

Ook aan de vroegere pastorij van Rosselaar en achter het nieuwe politiekantoor in de Steegstraat hebben we respectievelijk 10 en 16 bejaardenwoningen neergeplant. De voorlopige kers op de taart is het nieuwe woonzorgcentrum met 101 woongelegenheden, dat we gebouwd hebben tegenover het oude rusthuis.

Een volgende fase in de uitbouw van de OCMW-site dient zich nu aan. We gaven toelating aan een private investeerder om op de plaats van het vroegere rusthuis Ter Vest 62 assistentiewoningen te bouwen. Dat zijn woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen, maar in de toekomst toch zorg kunnen gebruiken.

De bouw en de uitbating gebeuren niet door gemeente of OCMW, maar wel door Igor nv. Dit is een samenwerkingsverband tussen Osar Architecten, bouwonderneming Hooyberghs nv en zorgpartner Familiehulp vzw. Igor nv heeft hiervoor een erfpachtovereenkomst met het OCMW van Balen afgesloten.”

Het project zal ten vroegste begin 2018 in gebruik worden genomen.

Share This: