Op woensdag 7 december werden de begrotingsbesprekingen verder gezet, onder meer rond mobiliteit.  In zijn tussenkomst beklemtoonde sp.a provincieraadslid Werner Hens de rol die de provincie kan spelen in het mobiliteitsbeleid. Ook al zit de provincie daar niet aan de knoppen, ze kan zeker het verschil maken. En doet dat ook. Denk maar aan het fietsbeleid, dat een speerpunt is van het provinciale beleid. De provincie is immers het beleidsniveau bij uitstek om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verder te helpen uitbouwen en ontwikkelen.

Reeds jaren zet de provincie Antwerpen in op Fietsostrades. En terecht, aldus Werner Hens. “Daarmee slaan we verschillende vliegen in één klap: Elke fiets die in de plaats komt van een auto, vermindert het fileleed. Zoals nieuwe autowegen nieuw autoverkeer aantrekken, zo zal ook comfortabele fietsinfrastructuur nieuwe fietsers aantrekken. En bestrijden we dus files. Onze fietsostrades zijn bovendien een troef in onze strijd tegen luchtvervuiling. En tot slot: fietsen is gezond. VITO berekende dat onze investeringen in de aanleg van fietsostrades op 20 jaar tijd tot 637 miljoen euro gezondheidswinsten kunnen opleveren. Elke euro die geïnvesteerd wordt in fietsostrades wordt dan ook dubbel en dik terugbetaald!”.

In zijn tussenkomst beklemtoonde Werner Hens de professionaliteit en de deskundigheid waarmee de provincie de fietsostradedossiers aanpakt, de aandacht die de provincie besteedt aan de lokale noden en de openheid waarmee ze tegemoet komt aan problemen en opportuniteiten die zich stellen op het terrein. Tegelijk vroeg hij aandacht voor de nazorg, na de aanleg van de fietsostrades. Want ook al doen lokale besturen hun uiterste best om de fietsostrades te onderhouden, toch wordt er soms oneigenlijk gebruik van gemaakt. “Tegen niet-geoorloofd verkeer moet opgetreden worden,  want succes van de fietsostrades zal voor een groot deel bepaald worden door het onderhoud ervan en door het comfort dat de fietser er ondervindt. “. Daarom vroeg het provincieraadslid dat het provinciebestuur, bij de overdracht van de fietsostrades, de lokale besturen op het hart zou blijven drukken dat ze er zorgzaam mee moeten omspringen én dat ze het handhavingsluik niet mogen vergeten en opperde hij het idee om de gemeenten te ondersteunen in een hoffelijkheidscampagne over het gebruik van de fietsostrade of om er een algemene provinciale campagne over op te zetten.

Share This: