Eind 2015 namen onze twee OCMW-raadsleden Freddy Beyens en Wendy Bleux ontslag. Zij werden vervangen door Yentl Geukens en Nancy De Bie.

Freddy heeft 21 jaar in de OCMW-raad gezeteld, waarvan de laatste 15 jaar in het Vast Bureau. Vanuit deze rijke ervaring heeft hij zijn schouders onder vele sociale projecten gezet. De zorg voor onze bejaarden, hulpbehoevenden en minder begoeden waren zijn stokpaardjes. Ook sociale huisvesting heeft altijd zijn volle aandacht genoten. We bedanken Freddy voor zijn jarenlange inzet voor het welzijn van onze inwoners.

Samen met Freddy besliste ook ons OCMW-raadslid Wendy Bleux om een stapje terug te zetten. Wendy was 3 jaar OCMW-raadslid, maar besloot andere accenten te leggen in haar actieve leven. We danken Wendy voor haar positieve inzet en wensen haar nog veel succes in de verdere uitbouw van haar loopbaan.

Yentl Geukens en Nancy De Bie zijn onze nieuwe sp.a-vertegenwoordigers in de OCMW-raad. Yentl neemt bovendien de positie van Freddy over in het Vast Bureau.

Yentl Geukens is 23 jaar, is samen met Evi en heeft zijn bezigheden als vrijwilliger in tal van verenigingen. Twee jaar geleden is hij verhuisd van Balen centrum, waar zijn ouders Nicole Verboven en Patrick Geukens de Leonidas en ’t Bakkertje uitbaten, naar Balen-Wezel. Yentl heeft een jongere zus naomi van 21 jaar. Op 17-jarige leeftijd is hij toegetreden tot het bestuur van sp.a Balen. Als jonge knaap kwam hij terecht tussen ervaren rotten zoals Jos Geuens, Werner Hens, Zjeen Reynders, en anderen.  Een ontzettend leerrijke en boeiende ervaring, volgens Yentl. Het hoeft echter geen verrassing te zijn dat hij voor sp.a koos, als kleinzoon van Lisette Dierickx en wijlen Emiel (Mil) Verboven werd het linkse gedachtengoed hem met de paplepel ingegeven. Dat hij nu de kans krijgt om zich verder te ontplooien in het politieke landschap binnen het Vast Bureau van het OCMW is voor hem het ultieme bewijs dat sp.a de partij is die jongeren kansen geeft en in hen gelooft.

Voor Yentl is het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten in onze maatschappij. Iedereen heeft het recht op een menswaardig bestaan. Wie hiervoor een duwtje in de rug nodig heeft kan voor begeleiding terecht bij het OCMW. Yentl is dan ook gemotiveerd om zich binnen de werking van het OCMW te engageren. Zoals de Drie Musketiers ooit zeiden: “Eén voor allen, allen voor één!”.

Nancy De Bie is 48 jaar, is alleenstaande weduwe van twee opgroeiende tieners en dus altijd druk bezig. Ze verdeelt haar tijd tussen de hobby’s van de kinderen, haar werk en het huishouden. De schaarse vrije tijd die overblijft vult ze in met quality time. Zo pikt ze al eens graag een filmpje mee, kan ze genieten van een fikse wandeling of speelt ze af en toe nog eens volleybal.

Nancy is heel gemotiveerd om zich als kersvers OCMW-raadslid in te zetten voor diegenen die door onze snel draaiende maatschappij alsmaar meer uit de boot dreigen te vallen. Dikwijls door omstandigheden buiten hun wil om. Want iedereen heeft recht op een tweede kans ongeacht hun verleden.

Share This: